Ordenanza Reguladora do Servizo de Asistencia a Entidades Locais

  • Ordenanza
  • Modificación da ordenanza