Corporación provincial

Diputado
D. José Manuel Baltar Blanco
Presidente
Partido Popular

Acceso á información

Calquera pode solicitar o acceso á información pública, en cumprimento do seu dereito de acceso recollido na Lei 19/2013, do 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno.

Año 2022= 85.700.000€
Año 2021= 79.700.000€
Año 2020= 85.700.000€
Año 2019= 82.700.000€
Año 2018= 80.707.000€

Indicadores INDIP

Máis información

Que che interesará

Normativa provincial

Lei de transparencia