Nesta sección publícase información sobre os procesos de contratación, a súa normativa, o acceso ao perfil do contratante e a licitación electrónica, contratos adxudicados, estatísticas de contratos, Convenios, cesións de xestión, concesións e subvencións.