Indicadores de endebedamento

0 %
Endebedamento
0 ,85%
Ratio de débeda

Evolución dos indicadores de endebedamento