DataNomeDocumento
21-04-2023 Ordenanza reguladora da prestación patrimonial de carácter público non tributaria polo servizo público supramunicipal de recollida e tratamento de residuos das obras de construción e demolición Ver normativa
21-04-2023 Ordenanza reguladora do servizo público supramunicipal de recollida e tratamento de residuos das obras de construción e demolición Ver normativa
22-02-2023 Modificación da Ordenanza reguladora dos prezos públicos pola prestación de servizos e a realización de actividades no Pazo dos Deportes Paco Paz. Ver normativa
30-05-2022 Aprobación inicial de modificación da Ordenanza reguladora do servizo de recollida de animais abandonados dependentes dos centros de recollida de Xinzo de Limia, O Carballiño e os futuros centros situados en Melón, Muíños e A Rúa. Ver normativa
10-12-2021 Modificación da ordenanza reguladora do servizo intermunicipal de recollida de residuos urbanos xestionado pola Deputación Provincial de Ourense por delegación dos concellos da provincia Ver normativa
02-08-2021 Modificación da Ordenanza reguladora dos procedementos de selección de persoal funcionario interino e laboral temporal ao servizo da Deputación Provincial de Ourense. Ver normativa
02-08-2021 Ordenanza reguladora do acceso electrónico aos servizos provinciais da Deputación Provincial de Ourense e dos seus entes dependentes e adscritos. Ver normativa
16-12-2020 Modificación del artículo 7.2 de la Ordenanza reguladora de los procedimientos de selección de personal laboral temporal al servicio de la Diputación Ver normativa
30-05-2020 Reglamento orgánico Ver normativa
01-10-2019 Expedientes de aprobación y modificación de Ordenanzas Fiscales Ver normativa

Categorías