Catálogo de Servizos

Relación de servizos prestados en función da área ou organismo, así como os destinatarios (entidades locais ou cidadáns).

Área de Administración Xeral
Servizos a concellos
 • Asesoría xurídica xeral
 • Asistencia a funcionarios con habilitación nacional
 • Asistencia administrativa
 • Asistencia técnica urbanística
 • Asistencia lingua galega
 • Asistencia informática
 • Formación continua do persoal municipal
 
Servizos a cidadáns
 • Boletín Oficial da Provincia de Ourense
 • Rexistro xeral de documentos
 • Publicacións
 • Fe pública
 • Arquivo
 
Área Económica

Servizo Recadación Provincial

Servizos a concellos
 • Xestión tributaria
 • Recadación de tributos
 • Inspección tributaria
 • Información tributaria
 • Xestión catastral
Servizos a cidadáns
 • Xestión de tributos
 • Recadación voluntaria
 • Información e xestión tributaria
Intervención
 • Servizos a concellos
 • Apoio financeiro
 • Asistencia en materia económica
 
Área Benestar
Servizos a concellos
 • Asistencia en servizos sociais comunitarios (contratación, consultas, etcétera)
 • Asistencia directa de servizos sociais
 • Homologación de protocolos telemáticos
 • Avaliación, análises e redacción de informes
 • Xestión de expedientes e asistencia informática
 • Asistencia en Puntos de Atención á Infancia e servizos complementarios (horario extraescolar)
Servizos a cidadáns
 • Teleasistencia no fogar
 • Programa Ourense, A provincia Termal
 • Oficina de Inmigración e Emigración de Retorno
 • Punto Asesoramento e inicio tramitacións para empresas e emprendedores (PAIT)
 • Servizo Educamóbil (educación para nenos)
 
Área de Infraestruturas
Servizos a concellos
 • Asistencia e cooperación en infraestruturas
 • Xestión e explotación de rede de estradas
 • Asistencia técnica (proxectos;dirección e
  execución de obras; apoio en expedientes)
 • Inventarios de estradas municipais
 • Xestión procedementos sancionadores e
  protección da legalidade viaria
 • Taller de maquinaria
Área de Medio Ambiente
Servizos a concellos
 • Transferencia de residuos sólidos urbanos
 • Lavado de contedores
 • Asesoramento eficiencia enerxética
 • Servizo zonas verdes: mantemento, deseño
  e posta en valor
 • Cooperación e asistencia en ciclo hidráulico
 • Rede de municipios cara á sostibilidade
 • Rede provincial de centros de acollida de
  animais abandonados
Servizos a cidadáns
 • Recollida de residuos sólidos urbanos
 • Servizo de puntos limpos
 • Limpeza viaria
 • Acollida e adopción de animais
  abandonados

 

Área de Cultura e Deporte
Escola Provincial de Gaitas e Real Banda de GaitasServizos a concellos
 • Participación en actos, eventos e concertos
 •  Participación e apoio a festivais e encontros
  internacionais
Servizos a cidadáns
 • Participación en actos, eventos e concertos de organizacións
 • Formación
 •  Museo Internacional de Cornamusas
 • Servizo de publicacións

 

Escola Provincial de Artes e Oficios
Servizos a cidadáns
 • Formación

 

Centro Cultural Marcos Valcárcel
Servizos a cidadáns
 • Formación
 • Sala de exposicións
 • Salón de conferencias
 • Museo do Tren
 • Sala de prensa
 • Biblioteca Provincial

 

Centro de Cultura Popular Xaquín Lorenzo
Servizos a cidadáns
 • Formación
 • Publicacións
 • Xornadas de folclore
 • Romaría etnográfica Raigame
 • Museo do Traxe Tradicional de Santa Cruz
 
Teatro Principal
Servizos a cidadáns
 • Programación estable de teatro, danza, música e espectáculos para nenos
 • Cesión do teatro para actos culturais ou benéficos

 

Pazo dos Deportes Paco Paz
Servizos a concellos
 • Formación de xestores instalacións municipais
Servizos a cidadáns
 • Actividades físico-deportivas dirixidas
 • Adestramento e competicións
 • Uso para eventos