INDIP

Cumplimiento 100%

A) INFORMACIÓN SOBRE A DEPUTACIÓN (25)

1.- Información sobre os cargos electos e o persoal da Deputación (7)
2.- Información sobre a organización e o patrimonio da Deputación (8)
3.- Información sobre a estrutura da Deputación e da Provincia (5)
4.- Información sobre normativas e institucións provinciais (5)

B) RELACIÓNS CIDADÁNS E SOCIEDADE (11)

1.- Características da páxina web da Deputación (3)
2.- Información e atención ao interesado (4)
3.- Nivel de compromiso e responsabilidade social (4)

C) TRANSPARENCIA ECONÓMICO-FINANCEIRA (14)

1.- Información contable e orzamentaria (6)
2.- Transparencia en ingresos e gastos (4)
3.- Transparencia nas débedas da Deputación (4)

D) TRANSPARENCIA NA CONTRATACIÓN DE SERVIZOS (4)

1.- Procedemento de contratación de servizos (2)
2.- Relacións e operacións con provedores e contratistas (2)

E) TRANSPARENCIA EN ASUNTOS DE SERVIZOS E APOIO AOS MUNICIPIOS (10)

1.- Plan de obras e servizos (2)
2.- Xestión tributaria (2)
3.- Asistencia e cooperación xurídica e económica (2)
4.- Asistencia técnica para planificación urbana, administración electrónica e contratación centralizada e tecnoloxía da información (2)
5.- Outra información sobre servizos (4)

F) INDICADORES DA LEI DE TRANSPARENCIA (14)

1.- Planificación e organización da Deputación (2)
2.- Contratos, convenios e subvencións (6)
3.- Cargos da Deputación e entidades dependentes e participadas (3)
4.- Información económica e orzamentaria (3)