Orzamentos 2022

Indicadores Orzamentarios 2022

85000000
Custo total
850000000
Orzamento Total
4200000 ,38€
Debeda

Desglose Presupuestario

  • Gastos
  • Ingresos