Normas e Procedementos Vixentes para a Eliminación de Documentos

Documento
Descargar
Gestión documental
Archivo norma ISAD
Documento de seguridad
Eliminación de Documentos Bibliográficos
Procedemientos de eliminación
Lexislación