FechaNombreDocumento
27-10-2022 Modificación da Ordenanza fiscal reguladora da recarga provincial sobre o imposto sobre actividades económicas. Ver normativa
27-10-2022 Modificación da vixente Ordenanza fiscal reguladora das taxas do servizo intermunicipal delegado de recollida, tratamento e eliminación de residuos sólidos urbanos e dos puntos limpos da provincia de Ourense, no referente ás tarifas dos anexos I e II. Ver normativa
30-05-2022 Aprobación inicial de modificación da Ordenanza fiscal do servizo de recollida de animais abandonados dependentes dos centros de recollida de Xinzo de Limia, O Carballiño e os futuros centros situados en Melón, Muíños e A Rúa. Ver normativa
01-10-2019 Expedientes de aprobación y modificación de Ordenanzas Fiscales Ver normativa
25-05-2018 Ordenanza fiscal que regula la tasa de participación en los procedimientos de selección de personal Ver normativa
17-07-2017 Tasas de ordenanza fiscal centros de recolección de animales Ver normativa
25-05-2017 Modificación de la Ordenanza Tributaria que regula la tasa por la emisión de certificaciones catastrales por parte de los servicios Ver normativa
09-09-2016 Ordenanza de impuestos de escala de límite bajo Ver normativa
24-05-2016 Ordenanza de instalaciones Ver normativa
02-05-2016 Ordenanza de tarifa de parque de bomberos Ver normativa

Categorías